Öğr. Gör. Dr. MEHMET AKİF YALÇINKAYA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. MEHMET AKİF YALÇINKAYA

T: (0282) 250 2688

M mayalcinkaya@nku.edu.tr

W mayalcinkaya.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENST.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Farsça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
TÖMER Müdür Yardımcısı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZİ
2015-2018
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YALÇINKAYA M. A., Bandırmalızade Haşim Baba divanı´nda tasavvufi unsurlar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 10, ss. 395-412, 2009.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YALÇINKAYA M. A., Bandırmalızâde Haşim Baba Divanı. , Yayın Yeri: Grafiker Yay., 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , Haşim Baba Divanı´nda Bektaşiliğe ait Unsurlar, 8th AGP International Humanities and Social Sciences Conference 24-26 August 2017, Budapest (24.08.2017-26.08.2017).
Tam metin bildiri
2. YALÇINKAYA M. A., KINALIZÂDE ALİ EFENDİ’NİN MÜNŞEATINDAKİ MEKTUPLARDA YER ALAN EDEBİ TASVİRLER, International Balkan and Near Eastern Sciences Congress Series-Russe (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri